Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova a pořízení výpočetní techniky pro Magistrát města Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2017 18.04.2017 09:00
Nákup nových šatních skříněk pro II. stupeň ZŠ
VZ malého rozsahu Objednáno 05.04.2017 18.04.2017 12:00
Technické zajištění akce – Kino na výletě 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2017 21.04.2017 12:00
Oprava v bytové jednotce 2+1 č. 23 v bytovém domě čp. 799, ul. ČSA , k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Objednáno 03.04.2017 19.04.2017 10:00
Odkanalizování části města Frýdku-Místku:a) Aktualizace stávajících projektů, b)Dokumentace kanalizačních přípojek, c)Dokumentace splaškové kanalizace ul. Na Bažinách
nadlimitní Zadáno 31.03.2017 04.05.2017 09:00
Zpracování projektové dokumentace - výstavba nových mostů, lávek, propustků
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2017 07.04.2017 09:00
Údržba zeleně statutárního města Frýdek-Místke a pasportizace
VZ malého rozsahu Zrušeno 22.03.2017 06.04.2017 10:00
Objednávka - Zlepšení bydlení, ul. Anenská 689, b.j. 17, bytový dům
VZ malého rozsahu Objednáno 20.03.2017 29.03.2017 09:00
Údržba zeleně statutárního města Frýdek-Místke a pasportizace
VZ malého rozsahu Objednáno 20.03.2017 06.04.2017 12:00
Úspory energie v bytových domech - Malý Kolorodev č.p. 811
podlimitní Zadáno 17.03.2017 21.04.2017 09:00
Úspory energie ve veřejných budovách - Jesle Brožíkova 40, pavilon B,D,H
podlimitní Zadáno 17.03.2017 24.04.2017 09:00
Objednávka - Oprava v bytové jednotce č. 9, čp. 7, náměstí Svobody, k.ú. Místek, obec Frýdek
VZ malého rozsahu Objednáno 13.03.2017 29.03.2017 13:00
Smlouva o vákonu technického dozoru stavebníka na stavbě "Kašna na Náměstí Svobody v Místku"
VZ malého rozsahu Objednáno 06.03.2017 28.03.2017 07:00
Oprava topného systému pro b. j. 9 v byt. domě čp. 7, nám. Svobody
VZ malého rozsahu Objednáno 02.03.2017 08.03.2017 16:00
čp. 1148, ul. Radniční - dispoziční úpravy v I. NP, zabezpečení kanceláří IT
VZ malého rozsahu Objednáno 01.03.2017 08.03.2017 17:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016