Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup dvou multifunkčních kopírovacích strojů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2017 22.05.2017 09:00
MŠ Třanovského 404, FM - rekonstrukce střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2017 19.05.2017 09:00
Výměna oken - Divadélko Čtyřlístek
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2017 23.05.2017 10:00
Koordinátor BOZP na akci - Úspory energie ve veřejných budovách - Jesle Brožíkova 40, pavilon B,D,H
VZ malého rozsahu Objednáno 03.05.2017 15.05.2017 10:00
Modernizace osobního výtahu – ul. Těšínská 1166
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2017 17.05.2017 09:00
Koordinátor BOZP na akci - Úspory energie ve veřejných budovách - ZŠ 1. máje 1700
VZ malého rozsahu Objednáno 01.05.2017 15.05.2017 09:00
Č.p. 606, ul. Sadová - stavební úpravy bytové jednotky č. 60
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2017 16.05.2017 09:00
Zpracování PD – rekonstrukce půdních prostor objektu Radniční 1148
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 05.05.2017 09:00
Výkon technického dozoru a koordinátor BOZP - část 1, část 2
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2017 10.05.2017 09:00
Zpracování PD - rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2017 05.05.2017 09:00
Úklid prostor v budovách příspěvkové organizace ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek – Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2017 02.05.2017 12:00
Technický dozor stavebníka na akci "Výměna oken v objektu ZŠ nár. umělce P. Bezruče"
VZ malého rozsahu Objednáno 17.04.2017 11.05.2017 09:00
Oprava v bytové jendotce, byt. dům Sadová 604, Frýdek - zlepšení bydlení
VZ malého rozsahu Objednáno 10.04.2017 28.04.2017 09:00
ul. Malý Koloredov 811, BJ 111 - zlepšení bydlení
VZ malého rozsahu Objednáno 10.04.2017 21.04.2017 09:00
Oprava v bytové jednotce - byt. dům ČSA 799
VZ malého rozsahu Objednáno 10.04.2017 27.04.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016