Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava splaškové kanalizace v objektu MŠ Lískovecká , Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Objednáno 31.05.2017 02.06.2017 14:00
Oprava přístupového schodiště - lávka Revoluční, k.ú. Frýdek
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2017 19.06.2017 09:00
ul. Těšínská 1166, společné prostory, bytový dům
VZ malého rozsahu Objednáno 29.05.2017 08.06.2017 13:00
Oprava nátěru a výměna mostovky - lávka u úřadu práce
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2017 05.06.2017 09:00
Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení - MŠ Anenská 656, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2017 02.06.2017 09:00
Dodávka krycího povrchu ledové plochy
podlimitní Zadáno 18.05.2017 12.06.2017 12:00
Zpracování PD - Úprava cyklostezky v oblasti Olešná, ul. Kvapilova, k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2017 22.05.2017 09:00
Nákup dvou multifunkčních kopírovacích strojů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2017 22.05.2017 09:00
MŠ Třanovského 404, FM - rekonstrukce střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2017 19.05.2017 09:00
Výměna oken - Divadélko Čtyřlístek
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2017 23.05.2017 10:00
Koordinátor BOZP na akci - Úspory energie ve veřejných budovách - Jesle Brožíkova 40, pavilon B,D,H
VZ malého rozsahu Objednáno 03.05.2017 15.05.2017 10:00
Modernizace osobního výtahu – ul. Těšínská 1166
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2017 17.05.2017 09:00
Koordinátor BOZP na akci - Úspory energie ve veřejných budovách - ZŠ 1. máje 1700
VZ malého rozsahu Objednáno 01.05.2017 15.05.2017 09:00
Č.p. 606, ul. Sadová - stavební úpravy bytové jednotky č. 60
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2017 16.05.2017 09:00
Zpracování PD – rekonstrukce půdních prostor objektu Radniční 1148
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 05.05.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016