Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Demolice 3 objektů na ul. Křižíkově, v k.ú. Frýdek
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2018 27.03.2018 09:00
Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem - revize a dopracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2018 16.03.2018 09:00
Oprava zpevněných ploch - chodníků, ZŠ Chlebovice, Pod Kabáticí 107
VZ malého rozsahu Objednáno 05.03.2018 11.04.2018 13:00
Dům č.p. 1345, Míru - rekonstrukce části domu - dodávka a instalace elektrotechniky II.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2018 16.03.2018 09:00
Centrum aktivních seniorů
podlimitní Zadáno 01.03.2018 06.04.2018 09:00
Oprava hasičské zbrojnice - Zelinkovice č. p. 39
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2018 07.03.2018 09:00
Výstavba kryté tribuny pro diváky - sportovní areál Chlebovice, parc. č. 75/1, k.ú. Chlebovice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2018 01.03.2018 09:00
Odstranění pokolaudačních závad na venkovním schodišti - ul. Vodičná č. p. 275
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2018 02.03.2018 09:00
Nové dětské hřiště v Lískovci - zpracování PD
VZ malého rozsahu Objednáno 12.02.2018 19.02.2018 15:00
Autobusová doprava pro kluby seniorů statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2018-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2018 14.02.2018 09:00
Analýza a návrh síťové infrastruktury včetně návrhu zabezpečení perimetru sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2018 12.02.2018 09:00
Technické zajištění akce – Velikonoční městečko
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2018 12.02.2018 15:00
Nákup 50 kompletů ochranných vícevrstvých zásahových oděvů pro jednotky SDH
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2018 08.02.2018 09:00
Zpracování PD - Rekonstrukce SSZ, ul. Hlavní - ul. Dobrovského, k.ú. Frýdek
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2018 05.02.2018 09:00
Zpracování PD - výstavba mostu M-19 v k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2018 29.01.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016