Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Objednávka zhotovení a zajištění umístění označení základních škol ve Frýdku-Místku dle nabídky
VZ malého rozsahu Objednáno 01.10.2018 29.10.2018 17:00
Oprava v bytové jednotce 1+3, č. 5 v bytovém domě č. p. 799, ul. ČSA, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Objednáno 01.10.2018 10.10.2018 09:00
Skatepark ve Frýdku-Místku III.
podlimitní Zadáno 01.10.2018 01.11.2018 09:00
Čp. 799, ul. ČSA - oprava bytové jednotky č. 24
VZ malého rozsahu Objednáno 24.09.2018 11.10.2018 16:00
Objednávka opravy ul. ČSA, čp. 799, bytová jednotka č. 41 k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek.
VZ malého rozsahu Objednáno 24.09.2018 15.10.2018 09:00
Oprava zastřešení bezbariérového vstupu II.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2018 01.10.2018 09:00
Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren v roce 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2018 01.10.2018 09:00
Objednávka opravy fasády hřitovní kaple
VZ malého rozsahu Objednáno 17.09.2018 02.10.2018 10:00
Oprava dešťové kanalizace - ZŠ E. Krásnohorské
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2018 24.09.2018 09:00
Dodávka kancelářského materiálu a hygienických prostředků v roce 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2018 19.09.2018 09:00
Dodávka ICT zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2018 17.09.2018 09:00
Krok do života - Konektivita
podlimitní Zadáno 28.08.2018 18.09.2018 10:00
Oprava pamítníku obětem v Lískovci
VZ malého rozsahu Objednáno 27.08.2018 12.09.2018 17:00
Pořízení a implementace poštovního serveru pro Magistrát města Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2018 04.09.2018 09:00
Č.p. 54 - 55, ul. Zámecká - oprava výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2018 30.08.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016