Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ F-M, El. Krásnohorské 2254 – školní kuchyně – I. etapa – dodávka gastro vybavení (gastro zařízení)
podlimitní Zadáno 17.04.2023 09.05.2023 09:00
Prodloužení technické podpory serverů a diskového pole
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2023 24.04.2023 09:00
Poskytování služeb podpory databázových systémů a databázových aplikačních serverů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2023 26.04.2023 09:00
Revitalizace Městské knihovny Frýdek-Místek, Jiráskova 506 - zpracování architektonické studie
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2023 28.04.2023 09:00
Výroba a dovoz stravy pro uživatele ŽIRAFA - Integrované centrum, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2023 24.04.2023 09:00
Výkon činností TDS a koordinátora BOZP na stavbě "Domov pro seniory FM, ul. Školská 401 - rekonstrukce budovy"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2023 19.04.2023 09:00
Zpracování PD - Řešení pohybů chodců a cyklistů na křižovatce ulic Hlavní - ul. 8. pěšího pluku, k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2023 17.04.2023 09:00
Zavedení a certifikování systému hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií ISO 50001, jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2023 17.04.2023 12:00
Zpracování PD - Parkoviště a park u Sekerovy vily - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2023 12.04.2023 09:00
Pořízení záložních zdrojů UPS
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2023 03.04.2023 09:00
Dodávka výpočetní techniky
nadlimitní Zadáno 16.03.2023 29.05.2023 09:00
MŠ Mateřídouška F-M, J. Božana 3141 oprava střechy hospodářského pavilonu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2023 27.03.2023 09:00
Stavební úpravy v objektu ZŠ a MŠ Skalice SO-02
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2023 20.03.2023 09:00
Domov pro seniory FM, ul. Školská 401 - rekonstrukce budovy
podlimitní Zadáno 02.03.2023 19.04.2023 09:00
Zpracování lesních hospodářských osnov II.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2023 10.03.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016