Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba vrtané studny a instalace akumulační nádrže
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2023 20.06.2023 09:00
Revitalizace tůní ve Frýdeckém lese
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2023 23.06.2023 09:00
Výkon činnosti TDS na akci "čp. 147, ul. 17. listopadu - rekonstrukce bytové jednotky č. 4"
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2023 09.06.2023 09:00
Stavební úpravy sociálního zařízení a hydroizolace stavby - sportovní areál Stovky, ul. Horní 3276
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2023 19.06.2023 09:00
Rekonstrukce rozvodů vody a přípravných kuchyní - pavilon A, MŠ Mateřídouška, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2023 09.06.2023 09:00
Dodávka nábytku – Městská policie Frýdek-Místek, Těšínská 1083
podlimitní Zadáno 24.05.2023 14.06.2023 09:00
Zpracování PD - Rekonstrukce komunikace ulice Pavlíkova, k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2023 12.06.2023 09:00
Rekonstrukce bytové jednotky č. 4, ul. 17. listopadu 147
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2023 07.06.2023 09:00
Úklidové práce v budovách ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek – Místek, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2023 05.06.2023 09:00
Analýza současného stavu a zpracování technické specifikace na obměnu serverové a bezpečnostní infrastruktury Magistrátu města Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2023 29.05.2023 09:00
Zpracování PD - Úprava, rekonstrukce či vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek - místní část Clebovice a Skalice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2023 31.05.2023 09:00
Výměna termostatických ventilů, MŠ Pohádka, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 29.05.2023 09:00
Zpracování PD - Rekonstrukce SSZ vybraných křižovatek
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2023 22.05.2023 09:00
Personální a mzdový informační systém
podlimitní Zadáno 04.05.2023 29.05.2023 09:00
Ochranný polep autobusových zastávek proti nárazům ptáků 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2023 05.05.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016