Veřejné zakázky Frýdku-Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek-Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava balkónů a soklů - T. G. Masaryka 2320,2321,2322 Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2024 08.03.2024 09:00
Zhotovení pamětní desky Františka Vláčila
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2024 22.04.2024 09:00
Hydroizolace spodní stavby – ZŠ F-M Lískovec 320 – II. etapa
podlimitní Příjem nabídek 12.02.2024 04.03.2024 09:00
Prodloužení technické podpory SafeQ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2024 23.02.2024 09:00
Pořízení licencí Windows Server 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2024 23.02.2024 09:00
Zpracování PD - Nové kulturní centrum města: část 1- Národní dům, část 2- Místecká záložna, část 3 - Přístavba Nové scény
nadlimitní Příjem nabídek 12.02.2024 22.03.2024 09:00
Zpracování PD – revitalizace Městské knihovny Frýdek – Místek, Jiráskova 506
podlimitní Příjem nabídek 07.02.2024 27.02.2024 09:00
Oprava Památníku Pohřeb v Karpatech
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2024 19.02.2024 09:00
Zpracování PD - ZŠ F-M, ul. J. Čapka 2555 - tělocvična II.
podlimitní Hodnocení 24.01.2024 09.02.2024 09:00
Výměna střešní krytiny vč. částečné výměny krovů – hasičská zbrojnice Panské Nové Dvory 2441
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.01.2024 12.02.2024 09:00
ZŠ F-M, El. Krásnohorské 2254 – školní kuchyně – II. etapa – rekonstrukce podlahy
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.01.2024 20.02.2024 09:00
ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična
podlimitní Příjem nabídek 12.01.2024 11.03.2024 09:00
Rekonstrukce elektroinstalace - budova H Jesle Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.01.2024 26.01.2024 09:00
Úplná aktualizace ÚAP obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.01.2024 29.01.2024 09:00
Výběr dodavatele služeb pojišťovacího makléře
podlimitní Hodnocení 19.12.2023 29.01.2024 09:00
všechny zakázky