Veřejné zakázky Frýdku-Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek-Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení záložních zdrojů UPS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.10.2022 13.10.2022 09:00
Tisk informačního měsíčníku – Zpravodaj F≈M
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.09.2022 03.10.2022 09:00
Revize přenosných spotřebičů v budovách MMFM a v budovách Městské policie Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2022 05.10.2022 09:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě "Výměna oken Žirafa - IC FM"
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.09.2022 29.09.2022 09:00
Výkon činnosti TDS na stavbě "Výměna oken Žirafa - IC FM""
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.09.2022 29.09.2022 09:00
Modernizace výtahu - ul. Malý Koloredov č. p. 811
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2022 13.10.2022 09:00
Redigitalizace kina Vlast ve Frýdku-Místku
podlimitní Hodnocení 06.09.2022 30.09.2022 09:00
Prodloužení technické podpory Oracle DB
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.09.2022 14.09.2022 09:00
Zajištění provozu sdílených kol ve Frýdku-Místku 2023/2024
podlimitní Hodnocení 31.08.2022 16.09.2022 09:00
Nákup osobního automobilu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.08.2022 09.09.2022 09:00
Dopravní obsluha lokality Pod Zámečkem – nové komunikace VD14, VD15 – studie
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.08.2022 12.09.2022 09:00
Úklid společných prostor v budovách SMFM 2023-2024
podlimitní Vyhodnoceno 25.08.2022 13.09.2022 09:00
Výměna bateriových modulů záložního zdroje APC Symmetra LX
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.07.2022 08.08.2022 09:00
Měření a hodnocení rizikových faktorů pracovního prostředí Hospic Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2021 24.11.2021 10:00
Architektonická soutěž o návrh na řešení Jižních svahů
podlimitní Vyhodnoceno 20.04.2020 31.07.2020 09:00
všechny zakázky