Veřejné zakázky Frýdku-Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek-Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy domu čp. 1083, ul. Těšínská na sídlo městské policie
podlimitní Příjem nabídek 29.07.2021 27.08.2021 09:00
Prodloužení technické podpory Fortinet a pořízení licencí FortiToken
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.07.2021 09.08.2021 09:00
Tisk informačního měsíčníku – Zpravodaj města Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.07.2021 09.08.2021 09:00
Rekonstrukce bytových jednotek č. 5 a 29, ul. 17. listopadu č. p. 147 ve Frýdku-Místku II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2021 06.08.2021 09:00
čp. 146, ul. 17. listopadu - rekonstrukce dvou bytových jednotek č. 38 a č. 39 - II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2021 09.08.2021 09:00
Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2021 09.08.2021 09:00
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury statutárního města Frýdek-Místek
podlimitní Příjem nabídek 19.07.2021 01.09.2021 09:00
Obnova 3 historických objektů ve Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2021 03.08.2021 09:00
Pronájem výpočetní techniky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2021 12.07.2021 09:00
Rekonstrukce střechy včetně světlíku - Zámecké náměstí č. p. 1257, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2021 14.07.2021 09:00
Studie proveditelnosti odkanalizování lokality části Zelinkovic, Lysůvek a Štandlu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.06.2021 30.06.2021 09:00
Systém log managementu pro sběr, ukládání a vyhodnocování událostí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.06.2021 14.06.2021 09:00
Architektonická soutěž o návrh na řešení Jižních svahů
podlimitní Vyhodnoceno 20.04.2020 31.07.2020 09:00
Pořízení interaktivních tabulí včetně výukového softwaru, datového projektoru, ozvučení a pylonového pojezdu s křídly v počtu 9 sad
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.07.2018 06.08.2018 09:00
Pořízení interaktivních tabulí včetně výukového software, datového projektoru, ozvučení a pylonového pojezdu s křídly v počtu 9 sad
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.07.2018 27.07.2018 09:00
všechny zakázky