Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup 23 kompletů pracovního stejnokroje PS II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.02.2023 20.02.2023 09:00
Hydroizolace spodní stavby – ZŠ F-M Lískovec 320 – I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 02.02.2023 24.02.2023 09:00
Rekonstrukce dvou bytových jednotek ul. Na Aleji č.p. 82
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.02.2023 14.02.2023 09:00
čp. 146, ul. 17. listopadu- rekonstrukce bytové jednotky č. 50 a čp. 147, ul. 17. listopadu - rekonstrukce bytové jednotky č. 1
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.02.2023 16.02.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016