Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kašna na Náměstí Svobody v Místku - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016 27.05.2016 09:00
Nákup nových služebních automobilů pro potřeby SMFM
nadlimitní Zadáno 18.05.2016 12.07.2016 09:00
Technické zajištění akcí – Promenádní koncerty
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016 31.05.2016 14:00
Zpracování PD - opravy Nové scény Vlast
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2016 02.06.2016 10:00
MŠ J. Trnky 63, Frýdek-Místek - rekonstrukce soc. zařízení - pavilon B
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 23.05.2016 09:00
MŠ LÍSKOVEC - oprava soc. zařízení a kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 23.05.2016 09:00
ZŠ nár. umělce P. Bezruče, T. G. M. 454, Frýdek-Místek - hydroizolace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 23.05.2016 08:00
Kašna na náměstí Svobody v Místku - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zrušeno 04.05.2016 13.05.2016 09:00
Odstranění vestavby obchůdků v podchodu u bývalého aut. nádraží v k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Objednáno 04.05.2016 04.05.2016 14:00
Zpracování PD - Výstavba chodníku - ul. Černá cesta, k.ú. Frýdek
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2016 17.05.2016 09:00
Kompletní technické zajištění akce – Letní scéna kina Vlast
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 13.05.2016 12:00
Kompletní technické zajištění akce – Letní scéna kina Vlast
VZ malého rozsahu Zrušeno 02.05.2016 13.05.2016 12:00
Zpracování PD - Rekonstrukce komunikace před domy čp. 1759-1761, ul. Dlouhá
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2016 11.05.2016 09:00
Oprava Kašny s plastikou sv. Floriána
VZ malého rozsahu Objednáno 28.04.2016 28.04.2016 12:00
Frýdecké historické slavnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2016 09.05.2016 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016