Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce Městské knihovny FM - Místek 111 - Stavebně technický průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2016 14.10.2016 09:00
Objednávka - ul. J.Trnky 72, nebytový prostor bývalé prádelny
VZ malého rozsahu Objednáno 03.10.2016 05.10.2016 09:00
Oprava chodníků na ul. Těšínská, k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2016 03.10.2016 08:00
Oprava chodníků na ul. 1. máje, k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2016 03.10.2016 08:00
Smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP - Úspory energie v bytových domech - část 4 - ul. Sadová čp. 604, 605 a 606
VZ malého rozsahu Objednáno 21.09.2016 26.09.2016 13:00
Smlouva o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka - Úspory energie v bytových domech - část 4 - ul. Sadová čp. 604, 605 a 606
VZ malého rozsahu Objednáno 19.09.2016 22.09.2016 13:00
Stavební práce a dodávky - rekonstrukce a úpravy vybraných částí objektu Kina Nová Scéna Vlast
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 30.09.2016 10:00
Rekonstrukce hřiště na ul. Foerstrova
VZ malého rozsahu Objednáno 13.09.2016 19.09.2016 10:00
ul. J.Trnky 72, nebytový prostor, bytový dům
VZ malého rozsahu Objednáno 05.09.2016 08.09.2016 13:00
Výstavba vodovodního řadu- Panské Nové Dvory
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2016 12.09.2016 09:00
Pronájem výpočetní techniky pro volby do Zastupitelstvo MS kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2016 05.09.2016 09:00
Zajištění stravování pro klienty sociálních služeb I.
nadlimitní Zadáno 24.08.2016 17.10.2016 09:00
Zpracování PD – Světelné signalizační zařízení ul. Míru – ul. Revoluční, k. ú. Frýdek
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2016 02.09.2016 08:00
Arboretum Frýdek-Místek - dodatečné práce II.
podlimitní Zadáno 18.08.2016 18.08.2016 11:00
Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice - 2. část
VZ malého rozsahu Objednáno 18.08.2016 24.08.2016 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016