Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ul. Anenská 689, společné prostory, bytový dům
VZ malého rozsahu Objednáno 18.11.2016 21.11.2016 10:00
Poskytování servisních služeb k reprografické technice statutárního města Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2016 23.11.2016 09:00
Odkanalizování ul. Na Bažinách - studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Objednáno 14.11.2016 21.11.2016 13:00
Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren v roce 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2016 23.11.2016 09:00
Nákup nových školních lavic a školních židlí
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2016 21.11.2016 12:00
Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku - projektová dokumentace
podlimitní Zadáno 09.11.2016 29.11.2016 09:00
Arboretum Frýdek-Místek - přípojka vody k zázemí Arboreta
VZ malého rozsahu Objednáno 07.11.2016 14.11.2016 13:00
Studie umístění kulturního domu v Místku
VZ malého rozsahu Objednáno 07.11.2016 16.11.2016 14:00
Rekonstrukce Památníku osvobození - projektová dokumentace
nadlimitní Zadáno 05.11.2016 14.11.2016 08:00
Demolice a sanace zpevněných ploch – 2. etapa
VZ malého rozsahu Objednáno 03.11.2016 09.11.2016 09:00
Skatepark vr Frýdku-Místku - oveřovací studie a vypracování hlukové studie
VZ malého rozsahu Objednáno 01.11.2016 15.11.2016 10:00
Dodávka kancelářského materiálu a hygienických prostředků v roce 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 28.10.2016 09.11.2016 09:00
Nákup nových školních lavic a školních židlí
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2016 07.11.2016 12:00
Sanace vlhkosti zdiva v 1. PP – T. G. Masaryka 1147, Radniční 1148, Frýdek-
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2016 31.10.2016 08:00
ZŠ Chlebovice - vzduchotechnika ŠJ - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2016 02.11.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016