Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2021 09.08.2021 09:00
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury statutárního města Frýdek-Místek
podlimitní Zadáno 19.07.2021 21.10.2021 10:00
Pronájem výpočetní techniky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2021 12.07.2021 09:00
Rekonstrukce střechy včetně světlíku - Zámecké náměstí č. p. 1257, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2021 14.07.2021 09:00
Oprava střešní krytiny – Nové Dvory Podhůří č. p. 3515
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2021 28.06.2021 09:00
Studie proveditelnosti odkanalizování lokality části Zelinkovic, Lysůvek a Štandlu
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2021 30.06.2021 09:00
Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP na stavbě Splašková kanalizace Lískovec - odkanalizování místní části Gajerovice II.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2021 07.07.2021 09:00
Systém log managementu pro sběr, ukládání a vyhodnocování událostí
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2021 14.06.2021 09:00
Zpracování lesního hospodářského plánu
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2021 11.06.2021 09:00
Oprava hydroizolace - ul. 17. listopadu 146, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2021 04.06.2021 09:00
Kombinovaný recertifikační audit
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 17.05.2021 09:00
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek – ul. Střelniční (TDS a BOZP)
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2021 17.05.2021 09:00
Výměna rozvodů vody a kanalizace a vybudování bezbariérového soc. zařízení - ZŠ FM, Komenského 404
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2021 10.05.2021 09:00
Úklidové práce v budovách ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, přísěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2021 07.05.2021 12:00
Modernizace varovného a informačního systému ochrany statutárního města Frýdku-Místku včetně digitálního povodňového plánu města a ORP Frýdek-Místek - část Varovný informační systém VIS
nadlimitní Zadáno 20.04.2021 24.05.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016