Veřejná zakázka: ZŠ F-M, 1. máje 1700 - rekonstrukce VZT kuchyně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1965
Systémové číslo: P24V00000048
Datum zahájení: 23.04.2024
Nabídku podat do: 06.05.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ F-M, 1. máje 1700 - rekonstrukce VZT kuchyně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce vzduchotechnického zařízení školní kuchyně a souvisejících prostor v budově Základní školy na ul. 1.máje čp. 1700 ve Frýdku-Místku, jejímž cílem je zajistit splnění hygienických požadavků z hlediska větrání čerstvým vzduchem v jednotlivých prostorách a splnění požadavků na úpravu mikroklimatických parametrů.
Bude provedena výměna vzduchotechnických jednotek pro větrání varny a přípraven. V obou případech budou demontovány stávající jednotky a osazeny nové jednotky ve vnitřním provedení osazené v původních místech. Vzduchotechnický rozvod ve varně zůstává stávající, v přípravnách bude vyměněn. Pro napojení a provoz přímých výparníků VZT jednotek budou na stávající konzole osazeny nové venkovní kondenzační jednotky typu split. V přípravně masa bude demontována stávající nefunkční klimatizační jednotka a osazena vnitřní výparníková nástěnná jednotka, venkovní kondenzační jednotka bude osazena na stávající podpěrné konstrukci. Obě jednotky budou propojeny potrubím chladiva a kabeláží.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
nebo písemně prostřednictvím podatelny MMFM, Radniční 1148, Frýdek-Místek

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy