Veřejná zakázka: Projektová dokumentace bouracích prací objektu, č. p 612, na ul. Frýdlantská, Místek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1987
Systémové číslo: P24V00000070
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.06.2024
Nabídku podat do: 08.07.2024 09:00
Datum zrušení: 16.07.2024

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace bouracích prací objektu, č. p 612, na ul. Frýdlantská, Místek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je:

1. zpracování projektové dokumentace bouracích prací (dále DBP) stávajícího objektu na ul. Frýdlantská č.p.612, Místek. DBP bude vypracována podle požadavků a v rozsahu platného stavebního zákona, přičemž bude vyhotovena v takové podrobnosti a rozsahu, aby mohl být vyhotoven soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb. Součástí dokumentace bude úprava plochy po demolici objektu. Plocha bude v materiálové skladbě upravena tak, aby mohla následně sloužit i jako plocha odstavná a bude upravena na úroveň stávajícího parkoviště na pozemku p.č.3482/1 v k.ú. Místek. Zároveň bude řešena úprava a zabezpečení svahů vzniklých po odstranění objektu a následné úpravě plochy.

2. zpracování projektové dokumentace vodovodní přípojky pro objekt č.p. 2449 na pozemku p.č. 3482/69 v k.ú. Místek, včetně zajištění územního souhlasu a vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a výkazu výměr

3. výkon inženýrských činností, tzn. zajištění stanovisek, vyjádření správců sítí apod. potřebných pro zpracování žádosti pro povolení demolice stavby, zpracování a podání této žádosti o povolení odstranění stavby na stavební úřad s následným vydáním demoličního výměru. V případě, že v rámci stavebního řízení budou vzneseny požadavky na úpravu projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tyto požadavky zapracovat

4. vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a výkazu výměr na bourací práce. Na základě dokumentace bouracích prací zhotovitel vypracuje slepý soupis prací, který bude použit v zadávacím řízení na výběr zhotovitele díla. Zároveň zhotovitel zpracuje položkový rozpočet bouracích prací.

5. výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků