Veřejná zakázka: Zpracování PD - Nové kulturní centrum města: část 1- Národní dům, část 2- Místecká záložna, část 3 - Přístavba Nové scény

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1919
Systémové číslo: P24V00000002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-006472
Datum zahájení: 12.02.2024
Nabídku podat do: 15.04.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování PD - Nové kulturní centrum města: část 1- Národní dům, část 2- Místecká záložna, část 3 - Přístavba Nové scény
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace to v rámci tohoto projektu pro části:
část 1 – Národní dům,
část 2 – Místecká záložna,
ve stupních:
a) dokumentace pro vydání společného povolení;
b) dokumentace pro provedení stavby, včetně dokumentace interiérů, -------------
včetně inženýrské činnosti, autorského dozoru, to vše v podrobnostech a rozsahu stanoveném v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou těchto zadávacích podmínek.
Projekt Nového kulturního centra města Frýdek-Místek sestává ze tří objektů:
• Část 1 – Národní dům – určen k rekonstrukci, objekt se nenachází v památkové zóně, ale je kulturní památkou
• Část 2 – Místecká záložna – určena k rekonstrukci, objekt se nenachází v památkové zóně a není památkově chráněn.
• Část 3 – Přístavba Nové scény není předmětem této zakázky, nicméně zhotovitel ve všech projekčních fázích musí zohlednit projekční a stavební přípravu a návaznost budoucí stavby Nové scény.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 31 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy