Veřejná zakázka: Zpracování PD - Rekonstrukce mostu M-18 přes polní drážku v k.ú. Místek - Hliník

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2010
Systémové číslo: P24V00000093
Datum zahájení: 03.07.2024
Nabídku podat do: 15.07.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování PD - Rekonstrukce mostu M-18 přes polní drážku v k.ú. Místek - Hliník
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení stavby a k odstranění stavby, projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Rekonstrukce mostu M-18 přes polní drážku v k. ú. Místek – Hliník“. Most se nachází na ulici Bahno – Příkopy a přemosťuje polní drážku, která je spojnicí dvou částí ulice „Nad Cihelnou“.
Součástí zakázky bude provedení inženýrsko-geologického průzkumu pro potřeby posouzení založení objektu.
Součástí veřejné zakázky bude rovněž výkon inženýrské činnosti pro vydání rozhodnutí o povolení stavby a k odstranění stavby, tj. zajištění všech souhlasných stanovisek dotčených orgánů, stanovisko Policie České republiky, stanovisko NIPI a správců inženýrských sítí ke stavbě, která bude ukončena získáním rozhodnutí povolení stavby a k odstranění stavby, plán BOZP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
nebo písemně prostřednictvím podatelny MMFM, Radniční 1148, Frýdek-Místek

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy