Veřejná zakázka: Zajištění provozu sdílených kol ve Frýdku-Místku 2025/2026

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2005
Systémové číslo: P24V00000088
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.06.2024
Nabídku podat do: 08.07.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění provozu sdílených kol ve Frýdku-Místku 2025/2026
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Realizace provozu sdílení jízdních kol zahrnující poskytnutí 200 mechanických kol v období od 1.3.2025 do 30.11.2025 a od 1.3.2026 do 30.11.2026 na území města Frýdku-Místku, poskytnutí dat o využití tohoto provozu a jejich zpracování včetně doporučení a návrhu dalšího postupu pro město Frýdek-Místek.
Územím města se rozumí vymezení širšího centra pokrývající hlavní dopravní uzly, příp. menší oblasti v okrajových částech města či na území blízkých obcí, přičemž místy pro vrácení kol jsou místa, kde jsou umístěny cyklostojany.

Provozovatel je oprávněn požadovat po uživatelích cenu za užití kola, a to za následujících cenových podmínek:
– min. prvních 15 minut výpůjčky bude poskytováno uživatelům zdarma;
– následujících 45 minut výpůjčky bude poskytováno uživatelům za cenu ve výši max. 29 Kč včetně DPH.

Provozovatel je oprávněn využít prostoru na kole k reklamním sdělením. Je zároveň povinen umístit v tomto prostoru logo města Frýdku-Místku.
Město Frýdek-Místek již nemá k dispozici vhodné prostory pro servis a uskladnění kol, provozovatel si je tak v případě potřeby musí zajistit na své náklady.
Provozovatel je povinen po ukončení provozu dodat městu Frýdek-Místek anonymizovaná data o využívání provozu za kalendářní rok ve lhůtě do 16.12.2025, resp. do 16.12.2026 ve strojově zpracovatelném elektronickém formátu.
Poskytovatel má povinnost průběžně přesunovat kola tak, aby byla na území města rozprostřena rovnoměrně, resp. způsobem odpovídajícím poptávce po nich. Nesplněním této povinnosti se rozumí zejména nedostupnost žádného kola v pěti nejblíže sousedních vymezených cyklostojanech po dobu 48 hodin.
Poskytovatel je rovněž oprávněn po dohodě s objednatelem provozovat i jiné sdílené dopravní prostředky (elektrokola, elektrokoloběžky atd.), a to za shodnou cenu, ale bez dalších podmínek platných pro mechanická kola (omezení poplatků pro uživatele, dostupnost služeb atd.).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy