Veřejná zakázka: Frýdek-Místek v 3D realitě – zpracování žádosti o podporu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1726
Systémové číslo: P22V00000084
Datum zahájení: 29.07.2022
Nabídku podat do: 10.08.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Frýdek-Místek v 3D realitě – zpracování žádosti o podporu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je příprava podkladů, zajištění povinných příloh a zpracování žádosti o podporu, která bude podána do připravované výzvy na základní školy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (strategické projekty ITI), včetně konzultační činnosti.

Podrobná specifikace předmětu díla:

a) manažerské řízení přípravy projektu před podáním žádosti o podporu, konzultační činnost, zajištění běžné komunikace s poskytovatelem dotace; Do doby zveřejnění výzvy bude příkazník postupovat dle aktuálních informací zveřejněných na internetových stránkách poskytovatele dotace.

b) příprava vlastních podkladů, zajištění povinných příloh a zpracování žádosti o podporu, dle podmínek konkrétně vyhlášené výzvy na základní školy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (strategické projekty ITI), včetně konzultační činnosti.
Předmětem projektu je pořízení vybavení pro zavedení virtuální reality do výuky devíti základních škol s 2. stupněm ve Frýdku-Místku. Vybavení odborných multifunkčních učeben a mobilních učeben bude využíváno v rámci výukových oblastí Člověk a příroda (chemie, fyzika, přírodopis a zeměpis), Člověk a svět práce (multimediální výchova, svět práce, člověk a svět práce apod.), v rámci výuky matematiky, cizích jazyků, volitelných předmětů (variace uvedených) a informatiky. Součástí projektu je zajištění konektivity v souladu s minimálním standardem IROP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz) nebo podatelny zadavatele

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky