Veřejná zakázka: Zpracování PD - Sídlo městské policie, ul. Těšínská 1083 - úprava zpevněných ploch, přípojek inž. sítí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1709
Systémové číslo: P22V00000067
Datum zahájení: 15.06.2022
Nabídku podat do: 27.06.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování PD - Sídlo městské policie, ul. Těšínská 1083 - úprava zpevněných ploch, přípojek inž. sítí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky bude vypracování projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením dle ust. § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a to dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění a také dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, pro stavbu s názvem „Stavební úpravy domu č.p. 1083, ul. Těšínská, na sídlo městské policie“.
Změna stavby před dokončením se týká těchto objektů stavby:
SO 02 Zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy, zastřešení parkovacího stání
SO 03 Dešťová kanalizace
SO 07 Venkovní rozvod slaboproudu
Součástí plnění veřejné zakázky bude:
• inženýrská činnost pro vydání povolení změny stavby před jejím dokončením dle ust. § 118 stavebního zákona,
• výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby,
• provedení potřebných průzkumů a činností, a to zejména stavebně technického průzkumu stávajících zpevněných ploch a zaměření stávajícího stavu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
nebo písemně prostřednictvím podatelny MMFM, Radniční 1148, Frýdek-Místek

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky