Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
čp. 146, ul. 17. listopadu- rekonstrukce bytové jednotky č. 50 a čp. 147, ul. 17. listopadu - rekonstrukce bytové jednotky č. 1
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2023 16.02.2023 09:00
Obnova sochy sv. Floriána, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2023 16.01.2023 09:00
Zpracování podkladů pro žádost o dotaci z programu Ministerstva průmyslu a obchodu, výzva č. NPO 1/2022
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2022 22.12.2022 09:00
Zajištění komplexních a pravidelných úklidových služeb v objektech Domova pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci
nadlimitní Zadáno 01.12.2022 02.01.2023 09:00
Výměna oken, ul. Palkovická 2205, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2022 08.12.2022 09:00
Zpracování PD - Rekonstrukce místních komunikací - I. etapa, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2022 16.12.2022 09:00
Dodávka kancelářského materiálu a hygienických prostředků v roce 2023 II.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2022 05.12.2022 09:00
Zpracování PD - Rekonstrukce komunikace na pozemku parc. č. 109/2, k.ú. Lysůvky
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2022 28.11.2022 09:00
Nákup mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2022 21.11.2022 09:00
Tisk informačního měsíčníku – Zpravodaj F≈M
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2022 04.11.2022 09:00
Technické zajištění akce - Adventní městečko
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2022 08.11.2022 12:00
Nákup nábytku pro ubytovnu Palkovická 2205 ve Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2022 24.10.2022 09:00
OPRAVA OPLOCENÍ ZŠ FRÝDEK – MÍSTEK, 1. MÁJE 1700
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2022 21.10.2022 12:00
Pronájem výpočetní techniky pro volbu prezidenta České republiky v lednu 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2022 20.10.2022 09:00
Úklid prostor v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku
podlimitní Zadáno 06.10.2022 25.10.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016