Veřejná zakázka: Zpracování PD - Stavební úpravy a výstavba SSZ, křižovatka ul. Hlavní - ul. 8. pěšího pluku, k.ú. Místek - II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1798
Systémové číslo: P23V00000018
Datum zahájení: 14.03.2023
Nabídku podat do: 27.03.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování PD - Stavební úpravy a výstavba SSZ, křižovatka ul. Hlavní - ul. 8. pěšího pluku, k.ú. Místek - II.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí pro povolení stavby a dokumentace pro provedení stavby s názvem „Stavební úpravy a výstavba SSZ, křižovatka ul. Hlavní – ul. 8. pěšího pluku, k.ú. Místek“.
Součástí zpracované PD bude podrobné výškopisné a polohopisné zaměření řešeného prostoru.
Dále je součástí veřejné zakázky je rovněž výkon inženýrské činnost pro vydání rozhodnutí povolení stavby, tj. zajištění všech souhlasných stanovisek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí ke stavbě, která bude ukončena získáním rozhodnutí povolení stavby, plán BOZP a výkon autorského dozoru.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
nebo písemně prostřednictvím podatelny MMFM, Radniční 1148, Frýdek-Místek

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků