Veřejná zakázka: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek – ul. Střelniční (TDS a BOZP)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1555
Systémové číslo: P21V00000032
Datum zahájení: 04.05.2021
Nabídku podat do: 17.05.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek – ul. Střelniční (TDS a BOZP)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je výkon činností technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP k provedení stavby Rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek – ul. Střelniční v rozsahu dle projektové dokumentace „Zpracování PD - rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek“, ve stupni dokumentace pro provedení stavby, zpracované společností PPS Kania s.r.o., se sídlem Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava.
Stavební práce zahrnují zejména provedení demolic současných přístaveb, stávajících opěrných zdí, zpevněných ploch pro výjezdy vozidel, snížení podlah v garážích a vybourání kompletního vnitřního schodiště. Vlastní stavební práce zahrnují zejména zbudování nových opěrných zdí, nových dvoupodlažních přístaveb okolo objektu, zateplení objektu včetně výměny výplní otvorů, realizaci odvedení dešťových a splaškových vod, zbudování nových areálových zpevněných ploch, zřízení nového vnitřního schodiště, rekonstrukci zdravotně technických instalací, silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky včetně dodávky a montáže svolávacího a poplachového systému a jeho komunikační propojení s Operačním a informačním střediskem HZS Moravskoslezského kraje, vytápění a dodávku a montáž interiéru.
Stavba bude provedena v souladu s podmínkami pro umístění stavby náhradního zdroje č.j. 1647/2019 ze dne 3.1.2019 a podmínkami stavebních povolení č.j. MMFM 26708/2019 ze dne 18.02.2019 a č.j. MMFM 25720/2019 ze dne 14.02.2019.
Výkon činností TDS je požadován po celou dobu realizace díla min. 3x týdně kontrolou stavby, výkon činností koordinátora BOZP je požadován min. 2x týdně, činnosti nebudou vykonávány o víkendu. Zájemce o výkon činností TDS a koordinátora BOZP podá nabídku jako jedna právnická nebo fyzická osoba s tím, že činnosti TDS a koordinátora BOZP nebude vykonávat stejná osoba. Upřesňující rozsah požadovaných činností TDS a koordinátora BOZP je uveden ve smlouvě.
Výkon činností bude zahrnovat kompletní inženýrskou činnost v průběhu realizace stavby vedoucí ke kolaudaci díla včetně podání žádosti o kolaudaci. V případě změn během výstavby projednání těchto změn s účastníky řízení, správci inženýrských sítí a dotčenými orgány státní správy vč. zajištění případného administrace změny stavby před dokončením.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz) nebo podatelny zadavatele.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy