Veřejné zakázky Frýdku-Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek-Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování PD - rekonstrukce propojovacího chodníku ulic Revoluční - Na Aleji II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.07.2024 12.08.2024 09:00
Měření hluku z dopravy ul. Čelakovského, čp. 1214 a 1216, k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2024 06.08.2024 09:00
Pořízení a implementace FortiSandbox a prodloužení podpory FortiMail
nadlimitní Příjem nabídek 19.07.2024 26.08.2024 09:00
Výměna nákladního výtahu v objektu Mateřské školy Pohádka, Třanovského 404, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2024 05.08.2024 09:00
Doplnění vzduchotechniky do prádelny – budova H, Jesle Brožíkova 40, Frýdek-Místek III.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2024 30.07.2024 09:00
Zpracování PD - Oprava chodníku ulice Ostravská od čp. 31 po čp. 1553
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2024 29.07.2024 09:00
Tisk informačního měsíčníku – Zpravodaj F≈M
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2024 25.07.2024 09:00
Výměna umělého trávníku - sportovní areál Stovky
podlimitní Příjem nabídek 09.07.2024 29.07.2024 09:00
Zpracování PENB SMFM
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.07.2024 17.07.2024 09:00
Zpracování PD - Rekonstrukce mostu M-18 přes polní drážku v k.ú. Místek - Hliník
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.07.2024 15.07.2024 09:00
Stavební úpravy, provedení hydroizolace a opravy kanalizace - T.G. Masaryka 2319-2322
podlimitní Příjem nabídek 02.07.2024 02.08.2024 09:00
Sportoviště v areálu ZŠ J. z Poděbrad 3109 - architektonická studie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.06.2024 10.07.2024 09:00
Recyklace bazénových pracích vod
nadlimitní Příjem nabídek 26.06.2024 28.08.2024 09:00
Zajištění provozu sdílených kol ve Frýdku-Místku 2025/2026
podlimitní Hodnocení 13.06.2024 08.07.2024 09:00
Realizace stavebních prací – „Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek – Místek“
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2024 24.06.2024 09:00
všechny zakázky