Profil zadavatele: Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.

  • Název: Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
  • IČO: 26829495
  • Adresa:
    Na Příkopě 3726
    73801 Frýdek-Místek
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_5.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-008901

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba dvou kusů karavanových stání/Stellplatzů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2023 05.01.2024 12:00
Zavedení a certifikování systému hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií ISO 50001, jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2023 17.04.2023 12:00
Výběr dodavatele na dodávku tepelných čerpadel pro Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
podlimitní Zadáno 31.05.2022 16.06.2022 13:00
Modernizace řídícího systému strojovny chlazení a centrálního dispečinku VZT
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2021 29.10.2021 12:00
Dodávka serveru
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2019 13.08.2019 12:00
Laboratorní rozbory
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2018 09.02.2018 12:00
Nákup střeliva pro brokové zbraně
podlimitní Zadáno 30.08.2017 29.09.2017 12:00
Nákup střeliva pro malorážné zbraně
podlimitní Zadáno 30.08.2017 29.09.2017 12:00
Nákup střeliva pro krátké kulové zbraně
podlimitní Zadáno 30.08.2017 29.09.2017 12:00
Dodávka krycího povrchu ledové plochy
podlimitní Zadáno 18.05.2017 12.06.2017 12:00
Rozšíření multimediálního systému haly Polárka
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2016 06.12.2016 12:00
Dodávka krycího povrchu ledové plochy
podlimitní Vyhodnoceno 18.10.2016 09.11.2016 12:00
Chlazení tělocvičny
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2016 22.04.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016