Profil zadavatele: Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o.

  • Název: Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o.
  • IČO: 48772739
  • Adresa:
    Zámecká 1266
    Frýdek-Místek
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_29.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2022 21.11.2022 09:00
Nákup užitkového automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2020 14.08.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016