Profil zadavatele: Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883

  • Název: Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883
  • IČO: 63699028
  • Adresa:
    Místek, Josefa Myslivečka 1883
    Frýdek-Místek
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_21.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení