Profil zadavatele: Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141

  • Název: Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141
  • IČO: 60046091
  • Adresa:
    J. Božana 3141
    Frýdek-Místek
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_20.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce rozvodů vody a přípravných kuchyní - pavilon A, MŠ Mateřídouška, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2023 09.06.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016