Profil zadavatele: Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790

  • Název: Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790
  • IČO: 60046082
  • Adresa:
    Místek, Josefa Lady 1790
    Frýdek-Místek
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_19.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení