Profil zadavatele: Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404

  • Název: Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404
  • IČO: 60046066
  • Adresa:
    Třanovského 404
    Frýdek-Místek
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_17.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna podlahových krytin v Mateřské škole Pohádka, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2024 10.05.2024 09:00
Výměna termostatických ventilů, MŠ Pohádka, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 29.05.2023 09:00
Oprava a rekonstrukce elektroinstalace MŠ Pohádka, Třanovského 404, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2019 30.04.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016