Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
čp.1148 a čp. 2478 - aktualizace pasportů
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2023 14.08.2023 09:00
Rozšíření chodníku na ul. Frýdlantská, k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.07.2023 10.08.2023 09:00
Lískovec - hřiště - instalace automatického zavlažovacího systému
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.07.2023 07.08.2023 09:00
Výkon služby požární ochrany a BOZP v budovách MMFM
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2023 31.07.2023 09:00
Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2023 10.07.2023 09:00
Zpracování PD - Rekonstrukce elektroinstalace - budova H, jesle FM - III.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2023 19.07.2023 09:00
čp. 3062, ul. Novodvorská - rekonstrukce bytové jednotky č. 19
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2023 17.07.2023 09:00
Zpracování studie stavby - Nové využití objektu stávajícího kina p. Bezruče
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2023 18.07.2023 09:00
č. p. 119 hřiště Lysůvky - odkanalizování objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2023 17.07.2023 09:00
Zpracování studie - Odvodnění ulice Na Aleji, k.ú. Frýdek - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2023 12.07.2023 09:00
Oprava základů - MŠ Sněženka, 8. pěšího pluku Frýdek-Místek II.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2023 12.07.2023 09:00
Oprava opěrné zdi u čp. 831, ul. Riegrova, k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2023 14.07.2023 09:00
Přírodní zahrada ZŠ Lískovec
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2023 26.06.2023 10:00
čp. 1148 - výměna 4 ks vnějších klimatizací a 8 ks vnitřních v 4. NP - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2023 26.06.2023 09:00
Pořízení nádob na plasty a biologicky rozložitelný odpad
nadlimitní Zadáno 13.06.2023 19.07.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016