Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka výpočetní techniky
nadlimitní Hodnocení 16.03.2023 29.05.2023 09:00
MŠ Mateřídouška F-M, J. Božana 3141 oprava střechy hospodářského pavilonu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2023 27.03.2023 09:00
Stavební úpravy v objektu ZŠ a MŠ Skalice SO-02
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2023 20.03.2023 09:00
MŠ F-M, Příborská 37 Lysůvky - kanalizace, hydroizolace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2023 20.03.2023 09:00
Domov pro seniory FM, ul. Školská 401 - rekonstrukce budovy
podlimitní Zadáno 02.03.2023 19.04.2023 09:00
Zpracování lesních hospodářských osnov II.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2023 10.03.2023 09:00
Nákup 23 kompletů pracovního stejnokroje PS II
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 20.02.2023 09:00
Hydroizolace spodní stavby – ZŠ F-M Lískovec 320 – I. etapa
podlimitní Zadáno 02.02.2023 24.02.2023 09:00
Rekonstrukce dvou bytových jednotek ul. Na Aleji č.p. 82
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2023 14.02.2023 09:00
čp. 146, ul. 17. listopadu- rekonstrukce bytové jednotky č. 50 a čp. 147, ul. 17. listopadu - rekonstrukce bytové jednotky č. 1
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2023 16.02.2023 09:00
Obnova sochy sv. Floriána, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2023 16.01.2023 09:00
Zpracování podkladů pro žádost o dotaci z programu Ministerstva průmyslu a obchodu, výzva č. NPO 1/2022
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2022 22.12.2022 09:00
Zajištění komplexních a pravidelných úklidových služeb v objektech Domova pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci
nadlimitní Zadáno 01.12.2022 02.01.2023 09:00
Výměna oken, ul. Palkovická 2205, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2022 08.12.2022 09:00
Zpracování PD - Rekonstrukce místních komunikací - I. etapa, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2022 16.12.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016