Veřejná zakázka: Zpracování PD - Parkoviště a park u Sekerovy vily

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1794
Systémové číslo: P23V00000014
Datum zahájení: 09.03.2023
Nabídku podat do: 21.03.2023 09:00
Datum zrušení: 28.03.2023

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování PD - Parkoviště a park u Sekerovy vily
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a to dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění a také dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.
Projektová dokumentace bude zahrnovat území parc.č. 1831/4, 1842/2, 1843/2, 1841/3, 1840/3, vše k.ú. Frýdek. Na daném území bude navržena parkovací plocha a terénní, sadové úpravy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
nebo písemně prostřednictvím podatelny MMFM, Radniční 1148, Frýdek-Místek

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků