Veřejná zakázka: Kombinovaný recertifikační audit

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1558
Systémové číslo: P21V00000035
Datum zahájení: 05.05.2021
Nabídku podat do: 17.05.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kombinovaný recertifikační audit
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení recertifikačních auditů v roce 2021 a dozorových auditů v letech 2022 a 2023. Předmětem výkonu kontrolních činností je prověření zavedeného systému managementu organizace v oboru činností vykonávaných zadavatelem (magistrátem města Frýdku-Místku a městskou policii) v rámci samostatné a přenesené působnosti za účelem všestranného rozvoje území a majetku města a spokojení potřeb a bezpečnosti občanů. Jeho uplatňování a udržování ve shodě s platnou normou.
Vykonavatel je povinen zajistit:
a) prověření existence systému managementu organizace, tj. dokumentace tohoto systému a jeho uplatňování a udržování, to vše ve shodě s požadavky norem
ČSN EN ISO 9001:2016 - Systém managementu kvality
ČSN EN ISO 14001:2016 - Systém enviromentálního managementu
ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 - Systém řízení bezpečnosti informací
a dalších doplňkových dokumentů,
b) udělení certifikátu pro výše zmíněný systém řízení, v případě splnění podmínek pro jeho udělení,
c) provedení pravidelných dozorových auditů během platnosti certifikátu, v roce 2022 a 2023 (1x ročně), včetně zpracování zpráv (zápisů) z kontrolních auditů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy