Veřejné zakázky Frýdku-Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek-Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk informačního měsíčníku – Zpravodaj F≈M
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2024 25.07.2024 09:00
Zpracování PD - rekonstrukce propojovacího chodníku ulic Revoluční - Na Aleji
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2024 22.07.2024 09:00
Výměna umělého trávníku - sportovní areál Stovky
podlimitní Příjem nabídek 09.07.2024 29.07.2024 09:00
Zpracování PENB SMFM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2024 17.07.2024 09:00
Zpracování PD - Rekonstrukce mostu M-18 přes polní drážku v k.ú. Místek - Hliník
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.07.2024 15.07.2024 09:00
Stavební úpravy, provedení hydroizolace a opravy kanalizace - T.G. Masaryka 2319-2322
podlimitní Příjem nabídek 02.07.2024 19.07.2024 09:00
Sportoviště v areálu ZŠ J. z Poděbrad 3109 - architektonická studie
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2024 10.07.2024 09:00
Recyklace bazénových pracích vod
nadlimitní Příjem nabídek 26.06.2024 19.08.2024 09:00
Zajištění provozu sdílených kol ve Frýdku-Místku 2025/2026
podlimitní Hodnocení 13.06.2024 08.07.2024 09:00
Realizace stavebních prací – „Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek – Místek“
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2024 24.06.2024 09:00
Projektová dokumentace bouracích prací objektu, č. p 612, na ul. Frýdlantská, Místek
podlimitní Hodnocení 13.06.2024 08.07.2024 09:00
Oprava lávky pro pěší včetně zastřešení vstupu - ul. Revoluční - II.
podlimitní Hodnocení 12.06.2024 01.07.2024 09:00
Zpracování PD - Revitalizace sídliště Riviéra - lokalita č.1, č. 2, č. 2P, č. 3,č. 4
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2024 04.07.2024 09:00
Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2024 19.06.2024 09:00
Renovace stávajících sedadel v kině Nová Scéna Vlast
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.06.2024 28.06.2024 09:00
všechny zakázky