Veřejné zakázky Frýdku-Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek-Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zavedení a certifikování systému hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií ISO 50001, jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.03.2023 17.04.2023 12:00
Zpracování PD - Parkoviště a park u Sekerovy vily - II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.03.2023 12.04.2023 09:00
Dodávka a instalace záznamového zařízení pro potřeby Městské policie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.03.2023 11.04.2023 09:00
Revize DPS vč. výkonu autorského dozoru "ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 11.04.2023 09:00
Zpracování PD - Rekonstrukce elektroinstalace - budova H, jesle FM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 05.04.2023 09:00
Pořízení záložních zdrojů UPS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 03.04.2023 09:00
Zpracování PD – nasvětlení přechodu pro chodce, ul. Lískovecká, u sauny, k.ú. Frýdek II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 05.04.2023 09:00
Dodávka výpočetní techniky
nadlimitní Příjem nabídek 16.03.2023 02.05.2023 09:00
MŠ Mateřídouška F-M, J. Božana 3141 oprava střechy hospodářského pavilonu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.03.2023 27.03.2023 09:00
Stavební úpravy v objektu ZŠ a MŠ Skalice SO-02
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.03.2023 20.03.2023 09:00
MŠ F-M, Příborská 37 Lysůvky - kanalizace, hydroizolace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.03.2023 20.03.2023 09:00
Domov pro seniory FM, ul. Školská 401 - rekonstrukce budovy
podlimitní Příjem nabídek 02.03.2023 12.04.2023 09:00
Měření a hodnocení rizikových faktorů pracovního prostředí Hospic Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2021 24.11.2021 10:00
Architektonická soutěž o návrh na řešení Jižních svahů
podlimitní Vyhodnoceno 20.04.2020 31.07.2020 09:00
Pořízení interaktivních tabulí včetně výukového softwaru, datového projektoru, ozvučení a pylonového pojezdu s křídly v počtu 9 sad
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.07.2018 06.08.2018 09:00
všechny zakázky