Veřejné zakázky Frýdku-Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek-Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Doplnění vzduchotechniky do prádelny - budova H, Jesle Brožíkova 40, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2024 24.06.2024 09:00
Zajištění provozu sdílených kol ve Frýdku-Místku 2025/2026
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2024 08.07.2024 09:00
Realizace stavebních prací – „Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek – Místek“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 24.06.2024 09:00
Projektová dokumentace bouracích prací objektu, č. p 612, na ul. Frýdlantská, Místek
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2024 08.07.2024 09:00
Oprava lávky pro pěší včetně zastřešení vstupu - ul. Revoluční - II.
podlimitní Příjem nabídek 12.06.2024 01.07.2024 09:00
Zpracování PD - Revitalizace sídliště Riviéra - lokalita č.1, č. 2, č. 2P, č. 3,č. 4
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2024 04.07.2024 09:00
Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2024 19.06.2024 09:00
Renovace stávajících sedadel v kině Nová Scéna Vlast
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2024 28.06.2024 09:00
Č.p. 275 Chlebovice-hřiště-vybudování kanalizační přípojky
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2024 18.06.2024 09:00
čp. 689, ul. Anenská - oprava bytové jednotky č. 14 o velikosti 3 + 1
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.06.2024 17.06.2024 09:00
Dodávka výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2024 20.06.2024 09:00
Oprava 2 bytových jednotek 1+kk, ul. 17. listopadu 146, 147, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2024 17.06.2024 09:00
Výměna plynových kotlů - ul. Palkovická 2205, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2024 13.06.2024 09:00
Zpracování PD - Výstavba parkoviště na ul. Lesní u čp. 1829, k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2024 11.06.2024 09:00
Frýdek-Místek v 3D realitě – dodávka ICT
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2024 26.06.2024 09:00
všechny zakázky