Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZŠ F-M, El. Krásnohorské 2254 – školní kuchyně – I. etapa – dodávka gastro vybavení (gastro zařízení)
Odesílatel Ivo Sztwiertnia
Organizace odesílatele Statutární město Frýdek-Místek [IČO: 00296643]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.04.2023 13:35:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

vysvětlení č. 1


Přílohy
- vysvětlení.pdf (208.85 KB)
- 3. Soupis prací a výkonů- aktualizace 28.4.xlsx (26.76 KB)